07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Godziny otwarcia

ETS EU SP. Z O.O.
UL. OGRODOWA 12
96-321 ŻABIA WOLA
NIP PL7492048481
 

bok@ets-eu.pl

+48 690 095 395

Biuro Obsługi Klienta

Polityka prywatności

AUSTRIA

Aby uniknąć otrzymania kar pieniężnych w Austrii należy zawsze postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. Przed podróżą przez Austrię:

 • Ustaw liczbę osi zgodnie z instrukcją obsługi.

 • W przypadku, gdy osie nie są ustawione prawidłowo i / lub dane na dokumencie nie odpowiadają rzeczywistości, użytkownik zostanie ukarany grzywną, całkowicie na jego koszt.

 • Wszystkie dane związane z pojazdem muszą znajdować się w deklaracji, która jest wysyłana do klienta wraz z urządzeniem i instrukcją obsługi,

 • Należy upewnić się, że kierowca ma na pokładzie w/w deklarację pojazdu.

 • Należy sprawdzić poprawność danych na deklaracji.

 • Należy okazać deklarację w celu identyfikacji w punkcie sprzedaży GO (w przypadku płatności wstecz)

 • Ważne jest, aby nie używać więcej niż jednego urządzenia w jednym pojeździe, aby zapobiec awariom i podwójnym opłatom. Nadpłata wynikająca z użycia więcej niż jednego urządzenia za ten sam przejazd nie jest zwracana przez ASFINAG.

 • Należy sprawdzić funkcjonowanie urządzenia pokładowego (aktywna usługa w przypadku aparatu TELEPASS SAT, zasilanie, działająca bateria w przypadku urządzenia EU (Jeśli urządzenie pokładowe nie działa prawidłowo należy zakupić lokalne urządzenie GO-Box oraz schować urządzenie TELEPASS)

 • Prawidłowo zamontować urządzenie na przedniej szybie.

 

 1. W trakcie podróży – obowiązek kierowcy:

 • Należy upewnić się, że urządzenie jest zainstalowane we właściwej pozycji przez cały czas, w przeciwnym razie nie można zagwarantować, że opłata drogowa zostanie uiszczona.

 • Należy zwrócić uwagę na sygnały akustyczne:

  • 1 sygnał dźwiękowy = transakcja OK (opłata drogowa uiszczana na podstawie liczby osi i zapisanej kategorii emisji EURO)

  • 2 sygnały dźwiękowe = Zarejestrowano tranzyt, ale bateria umiera lub wygasa umowa, skontaktuj się ze sprzedawcą.

  • 4 sygnały dźwiękowe = transakcja niezarejestrowana, brak płatności.

  • Brak sygnału dźwiękowego = transakcja niezarejestrowana, brak płatności.

 

W PRZYPADKU BRAKU PŁATNOŚCI:

Reaguj natychmiast: zjedź do najbliższego punktu sprzedaży GO w ciągu 5h lub 100 km w celu uzupełnienia płatności i/lub wymiany urządzenia.

Punkty sprzedaży GO znajdują się w pobliżu autostrad i na autostradach.

 

 1. Po podróży – obowiązek kierowcy:

 • Sprawdź, czy urządzenie nadal działa.

 • W przypadku, gdy liczba osi nie została prawidłowo ustawiona, płatność z mocą wsteczną jest możliwa w ciągu 96 godzin, dzwoniąc do Centrum Serwisowego ASFINAG (z akceptowanym środkiem płatniczym), dzwoniąc pod numer 0800 400 12 400 z Austrii, Niemczech i Szwajcarii lub pod numer +43 1 955 12 66 z innych krajów i podając informacje zawarte w deklaracji pojazdu (PAN, Telepass EU OBU- ID, tablica rejestracyjna, liczba osi, klasa pojazdu, klasa zanieczyszczeń Euro), szczegóły transakcji (data i godzina) oraz szczegóły dotyczące środków płatniczych. Płatność nie będzie możliwa za pomocą Telepass, konieczna będzie użycie karty kredytowej / debetowej / paliwowej (patrz pełna lista akceptowanych kart na www.asfinag.com)

WŁOCHY

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia pokładowego należy zgłosić problem używając przycisku alarmowego i pobrać mancato pagamento - zobowiązanie do uzupełnienia płatności. Po pobraniu dokumentu bramki zostaną otwarte i można kontynuować podróż. W przypadku otwarcia bramek bez wydrukowania mancato pagamento należy po prostu kontynuować podróż - oznacza to, iż wykonano zdjęcie tablicy rejestracyjnej pojazdu i żądanie uzupełnienia płatności zostanie przesłane do właściciela pojazdu. Mancato pagamento można zapłacić online na stronie internetowej wystawcy dokumentu lub w Punto Blu. W przypadku stwierdzonej awarii urządzenia należy opłacić przejazdy dowolną akceptowaną formą płatności, np. gotówką do czasu wymiany urządzenia na nowe.

 

 

FRANCJA

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia pokładowego kierowca może bezpośrednio skontaktować się z operatorem, który odczytując kod kreskowy na etykiecie urządzenia pokładowego, będzie mógł ręcznie uiścić opłatę drogową. W przypadku braku takiego kontaktu należy opłacić przejazd gotówką lub kartą płatniczą. Karty paliwowe/flotowe nie są akceptowane.

 

HISZPANIA

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia pokładowego kierowca może bezpośrednio skontaktować się z operatorem, który odczytując kod kreskowy na etykiecie urządzenia pokładowego, będzie mógł ręcznie uiścić opłatę drogową. W przypadku braku takiego kontaktu należy opłacić przejazd gotówką lub kartą płatniczą.

PORTUGALIA

W przypadku awarii urządzenia i braku płatności pojazd jest fotografowany, tablica rejestracyjna jest rozpoznawana przez OCR, a przejazdami jest obciążane konto Telepass.

 

POLSKA

A4 Katowice-Kraków: W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia pokładowego system zatrzymuje się i wyłącza, więc jeśli urządzenie pokładowe nie zostanie sczytane, zostanie zrobione zdjęcie i bramka otworzy się (jak we Włoszech), a następnie tranzyty zostaną przesłane na konto Telepass. W celu uzyskania dalszych zasad postępowania klienci zobowiązani są do zapoznania się przed podróżą ze stroną internetową www.autostrada-a4.com.pl

e-TOLL: W przypadku nieprawidłowego działania OBU w POLSCE (odcinek objęty usługą e-TOLL Polska) istnieją dwie możliwe procedury postępowania:

 1. Za pośrednictwem aplikacji e-TOLL: w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia Telepass SAT, aby uniknąć kar, należy wykonać następujące kroki:

  1. Zainstaluj aplikację e-TOLL PL (dostępną zarówno w systemie iOS, jak i Android)

  2. Uzyskaj kod weryfikacyjny w aplikacji i użyj go do zarejestrowania aplikacji w portalu e-TOLL

  3. Aktywuj aplikację jako nowe urządzenie pokładowe/OBE na portalu e-TOLL. (Więcej szczegółów można znaleźć w prezentacji Podręcznika KAS w Polsce oraz linku https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/e-toll-system/devices/e-toll-pl-app/about-e-toll- pl-app/).

 2. Za pomocą opcji „Uzupełnij przejazd" Informujemy również, że w przypadku nieprawidłowego działania Telepass SAT lub aplikacji e-TOLL PL, na portalu e-TOLL funkcja „Uzupełnij przejazd" umożliwia uiszczenie opłaty drogowej za daną trasę. Do kontynuowania podróży nie jest konieczna dezaktywacja polskiego identyfikatora OBU z pojazdu na portalu e-TOLL, ale wystarczy wybrać punkt początkowy podróży (tj. skąd urządzenie przestało działać) oraz punkt końcowy. Klikając „Zarejestruj swoją podróż", kwota zostanie automatycznie obliczona i pobrana z konta zgodnie z wcześniej wybraną metodą płatności. Aby uzyskać wszystkie szczegóły, zapoznaj się z linkiem https://etoll.gov.pl/en/heavy-vehicles/news/further-changes-to-e-toll/.

 

NIEMCY

w przypadku awarii urządzenia należy opuścić niemiecką sieć (zjechać w pierwszym możliwym miejscu) i skorzystać z alternatywnych sposobów płatności Toll Collect:

 • poprzez rezerwację ręczną poprzez wykup online: https://www.maut.toll-collect.de/ui/web/#/home

 • za pomocą aplikacji Toll Collect

 • w terminalu poboru opłat

 

SKANDYNAWIA

W celu uiszczenia opłaty drogowej na moście Storebaelt i moście Øresund (tak jak w Austrii) w przypadku awarii urządzenia pokładowego wymagana jest deklaracja pojazdu: dokument, który jest emitowany i wysyłany wraz z urządzeniem pokładowym. W przypadku innych tras zapoznaj się z poniższą tabelą:

 

BELGIA

Jeśli na terenie Belgii na urządzeniu świeci się stale czerwona dioda LED (co oznacza, że nie można uiścić opłaty drogowej), należy zadzwonić na bezpłatny numer infolinii Telepass dla adzwoniących z Belgii: 080081449.

Jeśli kierowca ma zamiar wjechać do Belgii i ma problemy z urządzeniem, może zadzwonić na infolinię Telepass: 0039.055.9368001. Oba numery są aktywne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla języka angielskiego, niemieckiego i włoskiego.

Od poniedziałku do niedzieli od 6 rano do 22 także dla francuskiego, hiszpańskiego i polskiego.

Jeśli operator nie może rozwiązać problemu zdalnie, poinformuje o tym klienta i zablokuje urządzenie tylko dla usługi opłat w Belgii. Następnie skieruje klienta do najbliższego punktu obsługi w celu wymiany urządzenia pokładowego.

Od momentu zablokowania OBU klient ma 3 godziny na  pobranie urządzenia Satellic (lub opuszczenie płatnej sieci dróg).

Po otrzymaniu urządzenia Satellic w Punkcie Serwisowym należy schować niedziałające urządzenie Telepass (musi być rozładowane  i osłonięte - najlepiej w oryginalnym pudełku Telepass.

Jeśli blokada OBU zostanie wykonana przez pomyłkę lub jeśli urządzenie uruchomi się ponownie i działa poprawnie, możliwe jest jego ponowne aktywowanie w ciągu 3 godzin - w tym celu należy zadzwonić na infolinię Telepass.

W przypadku problemów z funkcjonowaniem aparatów SATELLIC należy kontaktować się bezpośrednio z operatorem: +32 24160416

 

SZWAJCARIA I LIECHTENSTEIN

Po przekroczeniu granicy Szwajcarii / Liechtensteinu kierowca musi upewnić się, że urządzenie TELEPASS SAT ma włączoną szwajcarską usługę i że urządzenie pokładowe działa prawidłowo (ZIELONA DIODA LED). W szczególności należy pamiętać, że kierowca jest odpowiedzialny za to, że:

 • TELEPASS jest używany we właściwym pojeździe;

 • TELEPASS SAT działa prawidłowo podczas całej podróży;

 • liczba osi jest prawidłowo ustawiona w TELEPASS SAT. W przeciwnym razie procedura, którą należy zastosować, jest następująca:

 

REJESTRACJA POJAZDÓW

Kierowcy zagranicznych pojazdów podlegających LSVA, muszą zgłosić pojazd w Urzędzie Celnym do rejestracji. W tym celu UD wydaje formularz rejestracyjny, który należy wypełnić zgodnie z dokumentami pojazdu. kierowcy wydawana jest karta identyfikacyjna pojazdu (ID-Card), która pozwoli mu zapłacić LSVA bez użycia urządzenia Telepass SAT.

Terminale są instalowane na wszystkich punktach celnych otwartych dla pojazdów ciężarowych. W przypadku nieprawidłowego działania przy każdym wjeździe kierowca musi udać się do terminalu, aby zgłosić wjazd za pomocą karty ID. Środki płatnicze, które można wybrać, to:

Karta paliwowa (m. in. ETS EU TOLL CARD), płatność gotówką, karty debetowe i kredytowe (np. Maestro lub VISA)

Po zakończeniu procedury terminal drukuje pokwitowanie w dwóch egzemplarzach, które musi znajdować się na pokładzie pojazdu przez cały czas trwania podróży i które należy przedstawić w przypadku kontroli.

Kierowca ma obowiązek poinformować urząd celny, jeśli podczas podróży TELEPASS SAT utraci połączenie satelitarne. Kosztem podróży zostanie obciążony Telepass. 
Nie są konieczne żadne dalsze działania.

 

WĘGRY

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia pokładowego na Węgrzech kierowca musi zatrzymać się i kupić bilet na trasę w sieci HU-GO.

Rejestracja ani posiadanie konta nie jest konieczne do zakupu biletu na trasę.

Wykupienia przejazdu można dokonać klikając TUTAJ.

BUŁGARIA

W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia pokładowego w Bułgarii klient musi dokonać przedpłaty bezpośrednio na tollpass kupując „ROUTE PASS".

Rejestracja nie jest wymagana do wykupienia trasy.

Wykupienia przejazdu można dokonać klikając TUTAJ.

 

 

lub innych problemów z dokonaniem prawidłowej płatności za przejazd

Procedury postępowania
w przypadku awarii urządzenia

Zaloguj się

Skandynawia - emergency