07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

07:00 - 16:00

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek 

Godziny otwarcia

ETS EU SP. Z O.O.
UL. OGRODOWA 12
96-321 ŻABIA WOLA
NIP PL7492048481
 

bok@ets-eu.pl

+48 690 095 395

Biuro Obsługi Klienta

Polityka prywatności

Kolejną możliwością jest zablokowanie wymaganej kwoty zabezpieczenia na swoim koncie firmowym. Zablokowana kwota może zostać użyta przez ETS EU do uregulowania zaległości analogicznie jak standardowy depozyt gwarancyjny. Jedyna różnica polega na tym, że pieniądze są zdeponowane na Państwa koncie, nie na koncie ETS EU. 

Blokada na koncie

Najwygodniejsza opcja udzielenia zabezpieczenia płatności to powierzenie ETS EU odzyskiwania zagranicznego podatku VAT. W ten sposób nie trzeba deponować bieżących środków. Wybór tej opcji oznacza zgodę na użycie odzyskanego podatku VAT do zapłaty zaległych faktur za przejazdy.

W przypadku płatności terminowych ETS EU nigdy nie zatrzyma Państwa pieniędzy.

Odzyskiwane VAT

Najprostszy i najszybszy sposób na udzielenie lub uzupełnienie zabezpieczenia to wpłata depozytu, który zostanie zwrócony w momencie rezygnacji i zwrotu otrzymanych kart i urządzeń płatniczych.

Wpłata depozytu

Jeszcze jedną opcją akceptowaną jako zabezpieczenie płatności jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia należności u ubezpieczyciela lub opłacenie gwarancji płatności w banku. Jest to opcja rzadziej używana ze względu na dodatkowe formalności i koszty leżące po stronie firmy.

Gwarancja bankowa / ubezpieczenie gwarancyjne

W tej sytuacji całe koszty zabezpieczenia należności leżą po stronie ETS EU, a Państwa firmie zostaną wydane karty i aparaty płatnicze bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń.

Przyznany limit pokrywa wymagane zabezpieczenie

Opcja 1.

W tej sytuacji Państwa firma w celu uruchomienia współpracy i otrzymania kart i/lub urządzeń będzie musiała uzupełnić brakującą część zabezpieczenia poprzez jedną z opcji wymienionych poniżej:

Opcja 2.

Przyznany limit nie pokrywa wymaganego zabezpieczenia

1. Określenie wysokości zabezpieczenia

2. Analiza kondycji finansowej

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż wiele firm boryka się z trudnościami spowodowanymi opóźnieniami w ściąganiu własnych należności. Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom proponujemy klientom różne możliwości. Zasadniczo dla każdej usługi, która obejmuje płatność odroczoną (POST-PAY) przedsiębiorca jest zobowiązany udzielić pewnej formy zabezpieczenia płatności. Oczywiście im większe firma ma obroty i im dłuższy termin płatności tym większa jest wysokość wymaganego zabezpieczenia płatności. Akceptowane formy zabezpieczenia płatności to:

 

  • depozyt gwarancyjny

  • odzyskiwanie VAT

  • gwarancja bankowa

  • blokada na koncie

  • ubezpieczenie gwarancyjne:

Odbywa się poprzez podanie szacunkowych wartości miesięcznego fakturowania i analizę ilości zamawianych urządzeń i usług.

 

Wykonywana jest poprzez niezależną profesjonalną firmę ubezpieczającą należności na zlecenie ETS EU. 

Po analizie ETS EU ubezpieczy na własny koszt Państwa należności do limitu określonego przez firmę ubezpieczającą.

 

Procedura ustanawiania zabezpieczenia
wygląda w następujący sposób:

Zabezpieczenia płatności

Zaloguj się